Dominions (The bladesmith series) – James A. Burton

The English version can be found below.


26128335Titel:
 The zwaardensmith 2 – Dominions

Auteur: James A. Burton

Verschenen: Augustus 2015

Pagina’s: 275

Uitgever: Book View Cafe

Not all Gods are created equal . . .

Some are omniscient. Some omnipotent. Only one can forge a blade that can kill another god. And now that Albert Johansson has done it, all hell is breaking loose.

When the goddess of death killed the goddess of chaos, she hadn’t meant to wake every other god and godlet on earth and beyond, yet that’s exactly what Melissa el Hajj has done. Now every single one of them is hunting her, drawn by the demon knife she carries.

When gods die, worlds shatter. Kill too many and there will be nothing left. Mel’s blade is on a mission to kill them all, and anyone that stands in its way. Unfortunately for Mel and Al, it just might succeed. Now it’s a race to unmake the blade before it destroys everything they love, including each other.

Een tijdje geleden ontdekte ik Librarything. Daar kun je je elke maand kandidaat stellen om early reviewer copies te lezen. Dat heb ik gedaan en ik kreeg de eer Dominions van James A. Burton te lezen. Ik vind dit een erg leuk iniatief.

Ik had echter wat tijd nodig om in het boek te komen. Dat is niet de schuld van het verhaal of van de schrijver, maar dit is het tweede boek in een reeks. Dat wis ik eerst niet, waardoor ik af en toe delen leek te missen. Gelukkig wordt hier af en toe op teruggekeerd, maar ik moet deze ook wel eens lezen denk ik.

Het boek gaat over goden: Mel en Al. Al is een smid die alles kan omvormen tot zwaard of iets dergelijk. In het vorige boek hebben ze een zegel omgesmeed tot een zwaard. Het probleem is echter dat dit zwaard alle goden aantrekt en niet op een goede manier. Het zwaard wil al deze goden vermoorden. Wanneer ze naar een andere realiteit gaan, maken ze kennis met de Blauwe godin. Dit is het begin van alle ellende. Het zwaard wordt gestolen en ze moeten er alles aan doen om hem terug te krijgen. Dit is ook meteen het enige wapen die hen ook kan doden.

Door de hele jacht is het verhaal erg spannend. Ook vind ik de karakters mooi uitgewerkt. Ik ben blij dat ik hem gelezen heb. Het is voor mij geen must-read, maar het is wel een mooi boek voor tussendoor.


26128335Titel:
 The Bladesmith 2 – Dominions

Author: James A. Burton

Published: August 2015

Pages: 275

Publisher: Book View Cafe

Not all Gods are created equal . . .

Some are omniscient. Some omnipotent. Only one can forge a blade that can kill another god. And now that Albert Johansson has done it, all hell is breaking loose.

When the goddess of death killed the goddess of chaos, she hadn’t meant to wake every other god and godlet on earth and beyond, yet that’s exactly what Melissa el Hajj has done. Now every single one of them is hunting her, drawn by the demon knife she carries.

When gods die, worlds shatter. Kill too many and there will be nothing left. Mel’s blade is on a mission to kill them all, and anyone that stands in its way. Unfortunately for Mel and Al, it just might succeed. Now it’s a race to unmake the blade before it destroys everything they love, including each other.

A little while ago I discovered Librarything. There you be candidate to read and review early copies of certain books. I did this and I was honored to read Dominions of James A. Burton. I find this a very beautiful iniative.

I needed some time to get running in the book. This is not due to the story or the author, but this is the second book in a series. Originally I didn’t know this, but once in a while I was missing parts of the story. Luckily sometimes they give a little bit more explantion, but I think I will have to read the first book in the future.

The book goes about gods: Mel and Al. Al is a smith who can make anything into a sword or something like that. In the previous book the converted a seal to a sword. The problem is though that the sword attracks all kind of gods and not in a good way. The sword want to kill all these gods. When they go to another reality, the meet the blue goddess. This is the start of all misery. The sword is stolen and they have to do everything to get it back. It is also the only weapon who can kill them (as gods).

Due to the hunt is the story very exciting. The characters are build in a beautiful way. I’m glad that I read the story. For me this is not a must-read, but it is a beautiful book for inbetween.

Kindle ebook – 6.97 dollar

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s