De mime order/The mime order – Samantha Shannon

The English version can be found below.


9200000030321293Titel
: De mime orde (Het bottenseizoen 2)

Auteur: Samantha Shannon

Verschenen: mei 2015

Pagina’s: 448

Uitgever: Prometheus

Paige Mahoney is ontsnapt uit de hardvochtige strafkolonie Sheol i, maar daarmee zijn haar problemen niet opgelost: veel vluchtelingen worden nog steeds vermist, en Paige is de meest gezochte persoon in Londen. Terwijl het machtige Scion zijn alziende blik op Paige richt, worden de Mime-koningen en -koninginnen van de Londense gangs uitgenodigd voor een zeldzame bijeenkomst van de Assemblee van Onnatuurlijken. Jaxon Hall en zijn Zeven Zegels willen daar graag de hoofdrol in spelen, maar de gemeenschap van helderzienden is tot op het bot verdeeld en om elke hoek schuilt een duister geheim. Dan komen de Refaïeten één voor één tevoorschijn. Maar waar is Warden? Paige moet in beweging blijven en gaat van Seven Dials via Grub Street naar de geheime catacomben van Camden, tot er over het lot van de onderwereld kan worden beslist.

Gedurende mijn jaarlijkse vakantie las ik het eerste boek uit deze reeks. Ik was toen erg tevreden over dit boek, maar ik was nog niet in staat geweest het vervolg op te pikken. Maar vandaag heb ik het tweede boek uit deze reeks voor jullie. Wisten jullie dat het plan is dat deze reeks uiteindelijk uit zeven boeken bestaat? Wauw, dat vond ik erg verwonderlijk om te weten.

Samantha Shannon is de schrijfster van dit boek. In 2013 werd het Bottenseizoen al gepubliceerd. Ze was toen nog maar 22 jaar. Bewonderenswaardig vind ik dat als je al op zo’n jonge leeftijd een leuk boek kunt lanceren.

The mime order vertelt het verhaal van Paige, onmiddellijk na het einde van het eerste boek. Paige is een helderziende en in Scion waar ze woont is helderziendheid verboden. Daarenboven hebben ook de Refaïeten hun sporen achter gelaten op de stad. Paige probeert in dit boek haar leventje weer op te pikken en wil de wereld van helderzienden verwittigen over het gevaar die op de loer ligt.

De karakters in dit boek zijn er in veelvoud. Daardoor zijn de iets minder belangrijk personages soms iets minder uitgewerkt. Dat is soms wel verveldend bij bepaalde rollen die ze aanneemt. Toch ervaar ik dit niet als een probleem. Het verhaal is niet recht toe, recht aan, maar ontwikkeld zich langs alle kanten. Daardoor is het een erg divers verhaal die ik met plezier gelezen heb.

De schrijfstijl van Shannon kan ik zeer appreciëren. Het is vlot, maar misschien af en toe iets te beschrijvend.

De mime orde is net als het bottenseizoen een Young adult boek. De plot is gevarieerd, maar het einde kon ik zelf iets minder appreciëren. Het einde voelde voor mij wat als een anti-climax, maar dat is zeker niet storend.

Rating: 4/5

Bol – 19.95 euro

Bookdepository – 10.39 euro

17901125Title
: The mime order (The bone season 2)

Author: Samantha Shannon

Published: January 2015

Pages: 510

Publisher: Bloomsbury

Paige Mahoney has escaped the brutal prison camp of Sheol I, but her problems have only just begun: many of the survivors are missing and she is the most wanted person in London…

As Scion turns its all-seeing eye on the dreamwalker, the mime-lords and mime-queens of the city’s gangs are invited to a rare meeting of the Unnatural Assembly. Jaxon Hall and his Seven Seals prepare to take centre stage, but there are bitter fault lines running through the clairvoyant community and dark secrets around every corner. Then the Rephaim begin crawling out from the shadows. But where is Warden? Paige must keep moving, from Seven Dials to Grub Street to the secret catacombs of Camden, until the fate of the underworld can be decided.

During my yearly vacation I read the first book of this series. I was then very appreciative about the book, but I wasn’t able yet to read the next book. That book I have for you today.

Did you know that this series should contain seven books? I found this very surprising and I wonder what the next books will be about.

Samantha Shannon has written thesebooks. In 2013 she already published the bone season. She was only 22 years back then. I found that admirable when you can publish a fun book at such a young age.

The mime orde tells the story of Paige, immediatly after the ending of the first book. Paige is a clairvoyant and in Scion, where she lives, this is forbidden. On top of that have the Rephaites also left their traces on the city. Paige tries to live her live again and wants to warn the clairvoyants about the danger that is lurking around the corner.

The characters in this book are there in multiple. Therefore are the less important characters not that complex. I found this a bit annoying with certain characters. This is not a problem though. The story is not straight forward, but it bends al over the place. This causes it to be a divers story, which I liked reading.

The writing style of Shannon is my cup of thee. It is very fluent, but sometimes it may be a bit to descriptive.

The mime order is, just like the bone season, a young adult. The plot varies, but the endig was not loved. I liked it, but I didn’t fell in love with it. The ending feels like an anti-climax, but it is not too disturbing for me.

Rating: 4/5

Amazon – 7.99 pounds

kindle e-book – 5.80 dollar

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s