Priem/Prime – Bob Mayer

The English version can be found below.


26837003Titel
: Priem

Auteur: Bob Mayer

Verschenen: december 2015

Pagina’s: 260

Uitgever: Cool Gus Publishing

 

Laat ons priemgetallen prijzen.

Hun kracht, de glans van priemgetallen

Na de chaos heeft de mensheid de controle over gegeven aan Dealer, een krachtige computer die de mensheid voor eeuwen gerund heeft.

Het hielp de mensheid om de plaag te overleven. Een virus dat het menselijk DNA in twee groepen onderverdeelde in groepen met verschillende levensduur, gaande van mensen zonder sterfdag, tot branders die als sterver op 25 jaar.

MAAR, het was allemaal een leugen

Tweelingen Grace en Millay werden gesplitst op deeldag: een brander en een mens.

Ze zijn de priem, maar om hun lot te bereiken, moeten ze samen zijn.

De wapenstilstand tussen Dealer en cyborgs is voor bij. Een nieuwe chaos dreigt en Grace en Millay zijn de beslissende factor.

Maar eerst moeten ze uitvinden wat de waarheid is!

Ik ontving dit boek via librarythings om uit te proberen. Zelf lees ik heel graag boeken waarbij computers de wereld lijken over te nemen en hoe de mensheid hiermee omgaat. Daarenboven ben ik wiskundige van opleiding, dus ik vond het super dat hierbij ook priemgetallen betrokken werden.

In het programmeren worden volgens mij vaak priemgetallen gebruikt om te coderen, als ik het mij goed herinner. Dit komt ook aan bod in dit boek. Er is nood aan een priemgetal om een code te breken. Daarenboven wordt er ook gebruik gemaakt van genetica. Als je de korte beschrijving leest, is er onmiddellijk één vraag die je kunt stellen. Hoe kan een tweeling, die normaal hetzelfde DNA hebben, opgedeeld worden in verschillende groepen? Daarom was ik erg nieuwsgierig naar dit boek.

Ik heb het boek erg graag gelezen. Het leest erg vlot, ook als je nog geen kennis hebt over coderen of priemgetallen denk ik. Ook zit er op het einde een twist die ik met plezier gelezen heb. Wat ik wel wat mistte was de wereld. Om de een of andere reden kon ik mij deze minder voorstellen (maar dat zal wel aan mij liggen). Voor mij was het wel wat verwarrend omdat er zo veel hoofdpersonen waren en er werd continu snel geswitched tussen deze personen.

Rating: 3/5

Bol – 46.87 euro

Bookdepository – 12.78 euro

26837003Title: Prime

Author: Bob Mayer

Published: Deceùber 2015

Pages: 260

Publisher: Cool Gus Publishing

Let us now praise prime numbers
The power, the peculiar glory of prime numbers
Is that nothing begat them,
No ancestors, no factors,
Adams among the multiplied generations.
Helen Spalding

After the Chaos, mankind surrendered control to Dealer, a powerful computer that has kept society running for centuries.

It helped mankind survive the phage. A virus that devolved human DNA into four groups with different lifespans, ranging from People with no Deathday, to burners with a median Deathday of 25.

Except it’s all been a lie.

Twins, Grace and Millay were separated on Dealing Day; one a burner, the other a People.

They are the Prime, but in order to achieve their fate, they must be together.

The Truce between Dealer and cyborgs is over. A new Chaos threatens. And Grace and Millay are the deciding factor.

But first, they must figure out: what is the truth?

 

I received this book from librarything. I love reading books where computers take over the world and how humankind handles this. I also studies mathematics in the past and I loved the fact that primes were involved in this story.

In programming they often use primes for coding, if I remember correctly. This is also used in this book. There looking for a prime to break the code. Also genetices is used. In the short I already had one question. How can a twin, with the same DNA, be divided in seperate groups. This intrigued me in the book and all my questions were answered

I loved reading the book. It is quick paced, even when you don’t know a thing about prins or coding. The twist in the ending I loved. I did miss some worldbuilding though. I couldn’t imagine the world as well as I would have liked. The multiple protagonists and switches between them were quite confusing for me.

 

Rating: 3/5

kindle e-book – 4.99 dollar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s