De godinnentest / The goddess test – Aimee Carter

The English version can be found below.

9200000010072505Titel
: De godinnentest

Auteur: Aimee Carter

Verschenen: Januari 2014

Pagina’s: 352

Uitgever: Harlequin Young Adult

Het is een test die nog geen enkel meisje overleefd heeft. En nu is de beurt aan Kate! Omdat Kates ernstig zieke moeder zo graag terug wil naar haar geboorteplaats, verhuizen ze van New York naar het piepkleine Eden, waar Kate op een nieuwe school moet beginnen – zonder vrienden, zonder familie en met de angst dat haar moeder de herfst niet eens meer haalt. Tot overmaat van ramp toont de plaatselijke hunk belangstelling voor haar, wat de woede van zijn vriendinnetje Ava wekt. Het had Kate dus eigenlijk niet moeten verbazen dat het feestje in het bos waar Ava haar voor uitnodigt, er helemaal niet blijkt te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen voorzien, is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een steen terechtkomt en doodstil blijft liggen. Maar dan écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad om hysterisch te worden wanneer er uit het niets een jongen opduikt – donker en adembenemend knap. Hoe hij het doet, is haar een raadsel, maar hij wekt Ava tot leven en verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate een voorstel heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed Eden komt en een reeks van zeven testen aflegt, kan ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook een heuse godin en… zijn bruid. En o ja, hij is Henry, de god van de onderwereld, ook wel Hades genoemd. Kate is ervan overtuigd dat hij getikt is, maar toch… Ze heeft met eigen ogen gezien wat hij met Ava deed. Zou hij haar moeder ook kunnen redden? Want in dat geval is ze tot élke test bereid! Alleen… wat als het haar niet lukt?

Door de bingo van the bookdiaries werd ik uitgedaagd om een boek te lezen gebaseerd op een mythe. Omdat ik niet meteen wist welk boek hieraan aan kon voldoen, ging ik even op goodreads op zoek. Ineens viel mij oog op de goddess test series van Aimee Carter. Ik besloot hiertoe het eerste boek te lezen van deze serie. Deze reeks is gebaseerd op de Griekse mythologie en dat is een mythology die mij altijd geïnteresseerd heeft.

Zoals je misschien wel weet, geloofden de Grieken in meerdere goden. De belangrijkste goden in dit boek zijn Aphrodite, Apollon, Ares, Artemis, Demeter, Hades, Hera, Persephone, Poseidon en natuurlijk Zeus.

Ik denk dat het verhaal van Persephone misschien niet zo bekend is, maar dat is eigenlijk waar deze serie rond draait. Persephone was ‘getrouwd’ met Hades, de god van de onderwereld. Zij leefde de helft van het jaar in de onderwereld en de andere helft van het jaar bovengronds. Ze was echter erg ongelukkig (in het boek, niet in de mythologie geloof ik), waardoor ze uiteindelijk haar onsterfelijkheid opgaf. Hades had echter weinig zin om alleen over het dodenrijk te regeren want dat is voor hem veel te zwaar. Hij wil nog 100 jaar wachten en als hij in die tijd geen koningin gevonden heeft, dan geeft hij op.

Dit is het moment dat we kennis maken met Kate. Zij is de dertiende die koningin van de onderwereld mag proberen te worden. Al haar voorgangers werden vermoord. In het boek gaan we op zoek naar de moordenaar en probeert Kate te slagen in alle testen.

Dit boek is erg verrassend en mooi geschreven. Ik las het met veel plezier en in bijna één keer uit. De schrijfstijl is vlot en ik kan mij ook onmiddellijk inleven in de wereld. Ik vond het ook leuk om te raden op welke goden de andere karakters gebaseerd waren. Daardoor was ik het hele boek geengageerd en geïnteresseerd. Voor mij is het een aanrader, maar dat is ook omdat ik vroeger dol was op Griekse mythologie.

Rating: 4/5

Bol – 9.95 euro

Bookdepository – 9.47 euro


9681214Title
: The goddess test

Author: Aimee Carter

Published: April 2011

Pages: 293

Publisher: Harlequin Teen

Every girl who had taken the test has died.

Now it’s Kate’s turn.

It’s always been just Kate and her mom – and her mother is dying. Her last wish? To move back to her childhood home. So Kate’s going to start at a new school with no friends, no other family and the fear that her mother won’t live past the fall.

Then she meets Henry. Dark. Tortured. And mesmerizing. He claims to be Hades, god of the Underworld – and if she accepts his bargain, he’ll keep her mother alive while Kate tries to pass seven tests.

Kate is sure he’s crazy – until she sees him bring a girl back from the dead. Now saving her mother seems crazily possible. If she succeeds, she’ll become Henry’s future bride and a goddess.

If she fails…

Due to the reading bingo of the Bookdiaries I was challenged to read a book which was based on a myth. Because I didn’t immediatly had a book in mind I went looking on goodreads. All of a sudden my eye fell on the goddess test series of Aimee Carter. I decided to read the first book in the series. The series is based on Greek mythology and that is somethings which always interested me.

You may know that the Greeks believed in multiple gods. The most important gods in this book are Aphrodite, Apollon, Ares, Artemis, Demeter, Hades, Hera, Persephone, Poseidon and off course Zeus.

 

I suppose that the story of Persephone may not be very well-known but this is the basis of this series. Persephone was ‘marries’ with Hades, the god of the death. She lived half of the year as queen of the death and the other half of the year she spend time with her mother. In the book she was very unhappy, which cause her to give up her immortality. Hades didn’t like reigning alone over the roam of the death, because it was to heavy for him. He wants to wait another 100 years and if in that time no queen is found, he will give up.

This is the moment that we meet Kate. She is the thirteenth girl who tries to be queen of the death. Al her predecessors were murdered. In the book we are looking for the murderer and Kate tries to succees in all tests.

This book is very suprising and beautifully written. I read is with a lot of joy and almost in one sitting. The writing style is smooth and I could imagine the world very well. I also loved guessing which gods were the basis for the other characters. As a concequence I was interested the whole story through. For me it is a must-read, but that is because I loved Greek mythology when I was younger.

Rating: 4/5

Amazon – 13.99 pounds

kindle e-book – 3.24 dollar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s